Αναγκαία η στήριξη των ελληνικών κρασιών και η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων

Αριθμός πρωτ: 5143
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤON ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναγκαία η στήριξη των ελληνικών κρασιών και η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων.

Επιτακτική είναι η ανάγκη στήριξης των ελληνικών κρασιών, καθώς η αγορά οίνου, σήμερα περισσότερο από ποτέ, πιέζεται από την εισαγωγή πάμφθηνων κρασιών τρίτων χωρών, σε τιμές που δεν μπορούν να τα ανταγωνιστούν οι Έλληνες οινοποιοί.
Όπως επισημαίνεται, επιβεβλημένη είναι η αξιοποίηση τη νέας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς αμπελοοινικών που για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να καταβάλουν κοινοτικές επιδοτήσεις στους παραγωγούς για τη διατήρηση ικανοποιητικών τιμών στην πώληση των οινοσταφύλων προκειμένου να μην παρατηρηθούν μαζικές εκριζώσεις των οιναμπέλων.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω θέσει το ζήτημα της νόθευσης των τοπικών οίνων από εισαγόμενες πρώτες ύλες, μούστο ή και κρασί, καθώς δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί που να προστατεύουν το υγιές εμπόριο.
Επειδή η αναγνωρισιμότητα και η διαφήμιση των ελληνικών κρασιών πρέπει να αποτελέσουν μέριμνα της πολιτείας τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια αγορά, ούτως ώστε να ενισχύονται οι εξαγωγές αλλά και η εντός συνόρων κατανάλωση.
Επειδή οι τρίτες χώρες με τα πάμφθηνα κρασιά απευθύνονται στους μη απαιτητικούς, λόγω χαμηλών εισοδημάτων, καταναλωτές, οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν πολλά από τα ελληνικά κρασιά εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής των,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται και με ποια συγκεκριμένα μέτρα να προβεί στον συστηματικό έλεγχο της διακίνησης κρασιού στη χώρα μας, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα, όπως οι νοθείες και οι «ελληνοποιήσεις» εισαγόμενων φθηνών κρασιών από τρίτες χώρες.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την στήριξη των Ελλήνων αμπελουργών και την προώθηση του ελληνικού κρασιού στη διεθνή αλλά και στην εγχώρια αγορά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ