Αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω μόλυνσης του Αναποδάρη ποταμού από φυτοφάρμακα

Αριθμός πρωτ: 4868
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω μόλυνσης του Αναποδάρη ποταμού από φυτοφάρμακα

Σε έρευνα της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης που δημοσιεύεται στον τοπικό Τύπο του Ηρακλείου, αναδεικνύεται το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει στην οικολογική ισορροπία του Αναποδάρη ποταμού η ευρεία χρήση φυτοφαρμάκων.
Με βάση ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα τα οποία συλλέχθηκαν κατά μήκος του ποταμού, από τον Δήμο Αρκαλοχωρίου μέχρι τα Αστερούσια, τόσο κατά την περασμένη καλοκαιρινή περίοδο όσο και το χειμώνα, διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα του νερού έχει επιβαρυνθεί δραματικά.
Από τους αρμόδιους επισημαίνεται ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη, αλλά απαιτούνται να ληφθούν μέτρα τόσο από την πλευρά της πολιτείας όσο και από τους ίδιους τους αγρότες.
Επειδή με βάση βιολογικά και υδροχημικά κριτήρια, η οικολογική κατάσταση του Αναποδάρη ποταμού κρίνεται επιβαρημένη και χρειάζεται να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες.
Επειδή όπως επανειλημμένα έχω επισημάνει σε παλαιότερες Ερωτήσεις, η πολιτική διαχείρισης των υδάτινων πόρων είναι εξαιρετικά σημαντική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης, αλλά η εφαρμογή του σχετικού νόμου 3199/2003 είναι ελλιπέστατη,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε να διασφαλιστεί ότι η οικολογική κατάσταση του Αμναποδάρη ποταμού δεν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω από τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης