Αναγκαιότητα μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συνεχώς μειούμενης απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές

Αριθμός πρωτ: 3776
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναγκαιότητα μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συνεχώς μειούμενης απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.

Σε πολλές παλαιότερες Ερωτήσεις μου, και πιο πρόσφατα στις 2210/15-7-09 και 912/25-6-09, είχα επισημάνει την ανησυχητική αύξηση του ποσοστού των ανέργων και τις αναπόφευκτες επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, ιδιαίτερα γυναικών και νέων.
Με πρόσφατα στοιχεία που επεξεργάστηκε και έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΣΕΓΕΣ, καταγράφεται εξίσου, αν όχι περισσότερο, ανησυχητική άνοδος της ανεργίας στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Το γεγονός αυτό συντελεί στη δημιουργία ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών διαβίωσης για τους κατοίκους της υπαίθρου, τη στιγμή μάλιστα που σημειώνεται σημαντική μείωση της αγροτικής παραγωγής, των τιμών των προϊόντων και συνακόλουθα του αγροτικού εισοδήματος.
Συγκεκριμένα, η άνοδος της ανεργίας είναι αισθητή στις αγροτικές περιοχές σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς αγγίζει πλέον το 17%. Μάλιστα, ανησυχεί και ο ρυθμός αύξησης των ανέργων, καθώς η ανεργία αυξήθηκε κατά 16,86%, από 72,3 χιλιάδες σε 84,5 χιλιάδες άτομα, μέσα σε ένα μόλις έτος.
Επειδή, όπως υπογραμμίζεται από την ΠΑΣΕΓΕΣ, η κατάσταση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας.
Επειδή η ανεργία στις αγροτικές περιοχές απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπισή της, που θα στηρίζεται τόσο σε μέτρα για άμεση υλοποίηση όσο και σε μεσο-μακροπρόθεσμα μέτρα, μεταξύ των οποίων για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και για την προσφορά νέων επιχειρηματικών ευκαιριών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να λάβουν, προκειμένου να ανακοπεί δραστικά η ραγδαία αύξηση του ποσοστού ανεργίας, όπως παρατηρήθηκε ιδιαίτερα κατά το τελευταίο έτος στις αγροτικές περιοχές της χώρας, ένα πρόβλημα που συμβάλλει στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα και την εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης