Αναγνώριση ελαιολάδου ΠΟΠ Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 16221
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση ελαιολάδου ΠΟΠ Κρήτη.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου και πιο πρόσφατη την 11523/15-12-08, αλλά και τοποθετήσεις μου στην Βουλή έχω επισημάνει την κωλυσιεργία που επιδεικνύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την προώθηση του φακέλου αναγνώρισης του ελαιλάδου ΠΟΠ Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χαρακτηριστικό δείγμα αντιμετώπισης της σοβαρής αυτής υπόθεσης αποτελεί η απάντηση του Υπουργείου στην 11523/15-12-08 Ερώτησή μου, η οποία αναφέρει ότι «Ήδη το αίτημα καταχώρησης της ονομασίας «ΚΡΗΤΗ» ως ΠΟΠ, δημοσιοποιήθηκε από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου στις 18-8-2008» και «Οι υποβληθείσες ενστάσεις θα εξεταστούν από την επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, όπως προβλέπεται στην 261611/2007 ΚΥΑ, το αργότερο μέχρι τις 18-1-2009».
Επειδή βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Μαρτίου και δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη για το θέμα, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων με πρόσφατο υπόμνημά της προς το Υπουργείο ζητάει την άμεση και ουσιαστική στήριξη του αιτήματος στην Ευρωπαϊκής Ένωση.
Επειδή η καθυστέρηση αυτή αποτελεί τροχοπέδη για την προώθηση της διάθεσης του κρητικού ελαιολάδου ως τυποποιημένου, το οποίο σημαίνει ότι θα αποκτήσει την πραγματική του αξία στις διεθνείς αγορές.
Επειδή η αναγνώριση του ελαιολάδου ΠΟΠ Κρήτη είναι καθολικό αίτημα όλων των φορέων του νησιού.
Επειδή η ανάγκη θεσμικής θωράκισης και προστασίας του ονόματος, της ποιότητας και της φήμης του κρητικού ελαιολάδου είναι επιβεβλημένη.
Επειδή δεν είναι δυνατό η γραφειοκρατία να δημιουργεί προβλήματα στην προώθηση του κρητικού ελαιολάδου με τη μή κατοχύρωσή του ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε επιτέλους προτίθεται να προωθήσει τον φάκελο αναγνώρισης του ελαιολάδου ΠΟΠ Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταχωρηθεί το κρητικό ελαιόλαδο στο Κοινοτικό Μητρώο Προστατευομένων Ονομασιών Προέλευσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης