Αναγνώριση ελαιολάδου ΠΟΠ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός πρωτ: 2998
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση ελαιολάδου ΠΟΠ ΚΡΗΤΗ.

Με τις 16221/16-03-09 και 13/17-06-09 ερωτήσεις μου, για τις οποίες δεν έχω μέχρι και σήμερα λάβει απάντηση, είχα επισημάνει την κωλυσιεργία, αρχικά, του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την προώθηση του φακέλου για την αναγνώριση του ελαιολάδου ΠΟΠ Κρήτης αλλά και στη συνέχεια την άρνησή του να κάνει αποδεκτό το σχετικό αίτημα του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ).
Με πρόσφατη επιστολή του, ο ΣΕΔΗΚ χαρακτηρίζει ως ανακριβές το δελτίο τύπου του ΥΠΑΑΤ στις 18-06-09 με τίτλο «Ολόκληρη η αλήθεια για το Κρητικό ελαιόλαδο». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΣΕΔΗΚ, δεν είναι ορθό το επιχείρημα του ΥΠΑΑΤ ότι στην Κρήτη υπάρχει ανομοιογένεια κλιματικών συνθηκών, αλλά και ανομοιομορφία και ασάφεια των χαρακτηριστικών του κρητικού ελαιολάδου.
Επίσης, ο ΣΕΔΗΚ διαφωνεί και στην πρόταση για αίτηση ΠΓΕ αντί για ΠΟΠ Κρήτη, θεωρώντας ότι δεν πρόκειται να έχει «καλύτερη τύχη», όπως διατείνεται το Υπουργείο, την ώρα που το ίδιο προωθεί την αναγνώριση ΠΟΠ σε μικρές περιοχές της Κρήτης οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευθούν το όνομά τους στην διεθνή αγορά με αποτέλεσμα, ενώ ήδη υπάρχουν οκτώ αναγνωρισμένα ΠΟΠ μικρών περιοχών, να μην έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα.
Επειδή, όπως έχω επισημάνει και στις παλαιότερες ερωτήσεις μου, η αναγνώριση του ελαιολάδου ως ΠΟΠ Κρήτη είναι ζωτικής σημασίας για τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην αναγνώριση του ελαιολάδου ως ΠΟΠ ΚΡΗΤΗ, ύστερα και από τη νέα τεκμηρίωση του ΣΕΔΗΚ.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης