Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αριθμός πρωτ: 779
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κατάφωρη αδικία αποτελεί για τους αποφοίτους του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης η μη κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, αφού δεν έχουν δικαίωμα διδασκαλίας σε οποιοδήποτε δημόσιο σχολείο και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμοι, ωρομίσθιοι), αλλά ούτε και στα καλλιτεχνικά σχολεία.
Επειδή στο Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 85/2000/ΦΕΚ 72/10-3-2000) ίδρυσης του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναφέρεται ότι, οι απόφοιτοι του μπορούν να απασχολούνται ως καθηγητές εικαστικών τεχνών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επειδή βασικός παράγοντας στην επιλογή σπουδών και της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων των τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας μας, οφείλει και πρέπει να είναι η έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση και όχι η δημιουργία προσδοκιών, οι οποίες τελικά αποδεικνύονται γράμμα κενό περιεχομένου.
Επειδή, η εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σχετικά με την ένταξη των αποφοίτων του τμήματος στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων, είναι θετική αλλά μονο για αυτούς που εισήχθησαν από το 2006 και μετά, παρά τα όσα αναφέρονται στην απάντηση της 9849/12-11-09 Ερώτησής μου.
Επειδή, οι πτυχιούχοι του εν λόγω τμήματος που εισήχθησαν πριν από το 2006 αισθάνονται αδικημένοι στην προοπτική μιας μονομερούς αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων και ένταξης στον κλάδο ΠΕ08, των αποφοίτων του τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όλων των ετών, με βάση και τη θετική εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ