Αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας

Αριθμός πρωτ: 2715
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας.

Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις 29/11/2007, προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, αλλά και σε 11 κράτη μέλη της Ε.Ε., για τη μη κοινοποίηση στην Επιτροπή των μέτρων για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία, της Οδηγίας 2005/45/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών που εκδίδονται από τα κράτη μέλη.
Σύμφωνα με την παραπάνω Οδηγία, η Ελλάδα όφειλε να την είχε μεταφέρει στην εθνική της νομοθεσία μέχρι τις 20/10/2007, με αποτέλεσμα τώρα να διαφαίνεται το ενδεχόμενο κυρώσεων και η παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Επειδή, η αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας που έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε. αποτελεί μέτρο αντιμετώπισης του φαινομένου της έλλειψης ναυτικών.
Επειδή με την ενσωμάτωση της Οδηγίας θα βελτιωθούν τα πρότυπα για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών.
Επειδή, είναι ανάγκη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες και πότε πρόκειται να προβεί, προκειμένου η Ελλάδα να ενσωματώσει την Οδηγία 2005/45/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία για να αποφύγει πιθανές κυρώσεις ύστερα και από την προειδοποίηση της Επιτροπής.
Με ποία άλλα πρόσθετα μέτρα πρόκειται να βελτιώσει τις διαδικασίες της ναυτικής εκπαίδευσης αλλά και να εξαλείψει τα φαινόμενα δολιοφθοράς στην έκδοση των πιστοποιητικών των ναυτικών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ