Αναγνώριση προϋπηρεσίας των συμβασιούχων εκπαιδευτικών του ΟΤΕΚ

Αριθμός πρωτ: 1599
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας των συμβασιούχων εκπαιδευτικών του ΟΤΕΚ.

Έντονα διαμαρτύρονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει κατά καιρούς συμβάσεις εργασίας με τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς το ΥΠΕΠΘ δεν αναγνωρίζει την πολύμηνη προϋπηρεσία τους στον Οργανισμό, με αποτέλεσμα να μην πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού στη μέση εκπαίδευση.
Όπως επισημαίνεται, μπορεί ο ΟΤΕΚ να είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, αλλά εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ και ελέγχεται ως προς τα προγράμματα σπουδών του από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ενώ οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν στους σπουδαστές του ΟΤΕΚ τα ίδια μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως Ιστορία, Νέα Ελληνικά – Έκθεση, Λογοτεχνία, Στοιχεία Αγωγής του Πολίτη κλπ.
Επειδή η άρνηση του ΥΠΕΠΘ να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στον ΟΤΕΚ συνιστά κοινωνική αδικία και παραβιάζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για ίση μεταχείριση των εργαζομένων που παρέχουν την ίδια εργασία.
Επειδή ζητούν τη διεύρυνση του στενού και συνάμα απαξιωτικού συστήματος αναγνώρισης προϋπηρεσίας και την αποκατάσταση εργαζομένων, όπως οι εκπαιδευτικοί του ΟΤΕΚ, που προσφέρουν τα μέγιστα στην ελληνική εκπαίδευση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που έχουν συνάψει κατά καιρούς συμβάσεις εργασίας με τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι οποίοι έχουν διδάξει τα ίδια μαθήματα με εκείνα που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις και να δύνανται να διοριστούν στη μέση εκπαίδευση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης