Αναγραφή διπλών τιμών σε ευρώ και δραχμές στα προϊόντα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η «καταιγίδα» ανατιμήσεων στην αγορά τροφίμων και ποτών

Αριθμός πρωτ: 6079
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αναγραφή διπλών τιμών σε ευρώ και δραχμές στα προϊόντα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η «καταιγίδα» ανατιμήσεων στην αγορά τροφίμων και ποτών.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΕΣΚΑ (Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών) του Ν 3587/07 του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τις Ενώσεις Καταναλωτών, η ηγεσία του Υπουργείου έκανε λόγο για επικείμενη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ερευνών και ενεργειών που πραγματοποίησαν, καθώς και για τα μέτρα που πρόκειται να λάβουν για την αντιμετώπιση της «καταιγίδας» των ανατιμήσεων που υπάρχουν στην αγορά τροφίμων και ποτών.
Επειδή οι στρεβλώσεις που υπάρχουν στην αγορά τροφίμων και ποτών επιβεβαιώνεται καθημερινά από την έκρηξη της ακρίβειας και τις συχνές ανατιμήσεις που γίνονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ο κίνδυνος οι καταναλωτές να είναι πλέον αμφίβολο κατά πόσο θα μπορούν να αγοράζουν προϊόντα για την κάλυψη ακόμα και των βασικών τους αναγκών.
Επειδή ακόμα και αν διαπιστωθούν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις βάσει των κοστολογικών στοιχείων των επιχειρήσεων, οι δυνατότητες παρέμβασης είναι σχεδόν ανύπαρκτες, αφού δεν υπάρχουν τα θεσμικά όργανα για τον έλεγχο των τιμών, ενώ η ανυπαρξία μέτρων για τον έλεγχο της αγοράς έχει δημιουργήσει τις στρεβλώσεις που καθημερινά διογκώνονται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Ποια είναι τα αποτελέσματα των ερευνών και των ενεργειών που διατείνεται το Υπουργείο ότι πραγματοποίησε τόσο καιρό, σχετικά με την «καταιγίδα» των ανατιμήσεων στην αγορά τροφίμων και ποτών, ποιες ποινές επέβαλε ή πρόκειται να επιβάλει και ποια νέα μέτρα θα εφαρμόσει προκειμένου να σταματήσει η ανεξέλεγκτη κατάσταση.
2) Εάν προτίθεται να υλοποιήσει την πρόταση του ΙΝΚΑ Κρήτης προκειμένου να εφαρμοστεί εκ νέου διπλή αναγραφή των τιμών, τόσο σε ευρώ όσο και δραχμές στις συσκευασίες των προϊόντων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ