Αναγραφή στις ετικέτες των χωρών προέλευσης του ελαιολάδου

Αριθμός πρωτ: 5593
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αναγραφή στις ετικέτες των χωρών προέλευσης του ελαιολάδου.

Όλο και πληθαίνουν οι αγροτικοί σύλλογοι, ενώσεις και οργανισμοί που προωθούν το αίτημα της αναγραφής στις ετικέτες των χωρών προέλευσης του ελαιολάδου, στο τυποποιημένο ελαιόλαδο στη χώρα μας.
Μετά την πρόσφατη υπουργική απόφαση που θέτει σε εφαρμογή το μέτρο στη γειτονική Ιταλία, η οποία αποτελεί μεγάλο ανταγωνιστή, μαζί με την Ισπανία, της Ελλάδας στην αγορά ελαιολάδου, η ανάγκη για αντίστοιχη υπογραφή και εφαρμογή και στη χώρα μας είναι επιτακτική, αφού αποτελεί απαίτηση, εντός των αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων και των καταναλωτών.
Επειδή είναι ανάγκη στις ετικέτες του συσκευασμένου έξτρα παρθένου και παρθένου ελαιολάδου να αναγράφονται οι χώρες προέλευσης του προϊόντος, προκειμένου να τύχει της αναγνώρισης και της προτίμησης από τους καταναλωτές που αξίζει σε ένα ποιοτικό προϊόν, όπως το ελληνικό ελαιόλαδο,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν στην υπογραφή υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή των χωρών προέλευσης στις ετικέτες του συσκευασμένου ελαιολάδου, προκειμένου να το γνωρίζουν οι καταναλωτές αλλά και να προστατεύεται το προϊόν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ