Αναδιάρθρωση Αστυνομικής δύναμης Νομού Ηρακλείου και ανακατανομή της νέας δύναμης της

Αριθμός πρωτ: 12381
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα: Αναδιάρθρωση Αστυνομικής δύναμης Νομού Ηρακλείου και ανακατανομή της νέας δύναμης της.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) για την αναδιάρθρωση των Αστυνομικών δυνάμεων Κρήτης είναι γεγονός ότι καθυστερεί η υλοποίηση του, ενώ δυστυχώς τα προβλήματα αυξάνουν με ταχύτατους ρυθμούς.
Επειδή σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, προβλέπονται 164 έκτακτες μεταθέσεις αστυνομικών στην Κρήτη από τους οποίους οι 80 θα στελεχώσουν τα αστυνομικά τμήματα του Ηρακλείου.
Επειδή είναι ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του Π.Δ. αφού ήδη μπήκαμε στο νέο χρόνο 2009 και για την εμπέδωση κλήματος ασφάλειας πρέπει να αρχίσει άμεσα η αξιοποίηση των προβλεπόμενων ολοκληρωμένων δομών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε προτίθεται να προχωρήσει στις έκτακτες μεταθέσεις και αν ισχύει η αρχική κατανομή με δεδομένο ότι ούτε οι 80 νέοι αστυνομικοί δεν επαρκούν για τις ανάγκες του Νομού Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης