Αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της κρητικής αμπελουργίας

Αριθμός πρωτ: 8534
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της κρητικής αμπελουργίας.

Σε μελέτη του γεωπόνου Βαγγέλη Βαρδάκη, με τίτλο «Η αναγέννηση των αμπελιών της Κρήτης», η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Ηράκλειο, κατατίθεται μια ενδιαφέρουσα άποψη για την αναδιάρθρωση του κρητικού αμπελώνα. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετικά δημοσιεύματα («ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ», 25-5-07), στη μελέτη προτείνεται, μεταξύ άλλων, μια μεγάλης κλίμακας και υπεύθυνη αναμπέλωση στην Κρήτη.
Η δημοσίευση της μελέτης φέρνει για μια ακόμη φορά στην επικαιρότητα το πολύ σημαντικό για την Κρήτη αμπελουργικό ζήτημα. Με παλαιότερες Ερωτήσεις μου (3257/10-10-2005, 14234/19-9-2006), έχω τονίσει την ανάγκη επικαιροποίησης των υφιστάμενων μελετών, με σκοπό τη συνολική αναδιάρθρωση του κρητικού αμπελώνα. Η αξιοποίηση των προτάσεων που έχουν διατυπωθεί, όπως της συγκεκριμένης, αλλά και της μελέτης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, που προτείνει την εφαρμογή Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, με χρηματοδότηση από τα Τομεακά Προγράμματα του Υπουργείου, είναι απολύτως επιβεβλημένη, λόγω της δυσοίωνης κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι αμπελοκαλλιεργητές της Κρήτης τα τελευταία χρόνια.
Η συρρίκνωση του εισοδήματος καθώς και η έλλειψη φορέα ή οργανισμού, που θα αναλάβει την κύρια ευθύνη για την αναδιάρθρωση της κρητικής αμπελουργίας, αποτελούν πτυχές του προβλήματος για το οποίο η Κυβέρνηση δεν έχει δείξει την απαραίτητη βούληση να επιλύσει, με αποτέλεσμα η ευημερούσα σε παλαιότερες εποχές αμπελουργία να παραπαίει.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να λάβει υπόψη του την πρόσφατη μελέτη, καθώς και τις υπόλοιπες μελέτες που έχουν συνταχθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα αυτήν της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, που προτείνει την εφαρμογή Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, με χρηματοδότηση από τα Τομεακά Προγράμματα του Υπουργείου, με σκοπό την κατάρτιση ολοκληρωμένου προγραμματισμού για την αναδιάρθρωση της αμπελουργίας στην Κρήτη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης