Αναδρομική καταβολή επιδόματος στους εκπαιδευτικούς

Αριθμός πρωτ: 13405
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναδρομική καταβολή επιδόματος στους εκπαιδευτικούς.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.), ζητά την αναδρομική καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς, μετά την τελεσίδικη απόφαση (939/2008) του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, βάσει της οποίας η ειδική μηνιαία παροχή της παρ. 2 του άρθρου 14 του Νόμου 3016/2002 πρέπει να καταβληθεί αναδρομικά από 1/1/2002 σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επειδή σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Δ.Ο.Ε. το Υπουργείο αντί να προβεί στην καταβολή του επιδόματος, προέβη στην άσκηση αίτησης αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γεγονός που καταδεικνύει τη στάση της Κυβέρνησης για τα ζητήματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς, ακόμα και μετά από υπέρ τους δικαστικές αποφάσεις.
Επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τους εκπαιδευτικούς του Νομού Ηρακλείου και ολόκληρης της χώρας και το Υπουργείο οφείλει να δώσει άμεσα λύση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να σταματήσει τις διαδικασίες αναίρεσης και την εξάντληση των ένδικων μέσων, ενώ δεν κάνει το ίδιο όταν πρόκειται για μεγάλα συμφέροντα και ημετέρους, προκειμένου να καταβληθεί αναδρομικά το επίδομα των 176 ευρώ που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα και με την πρόσφατη δικαστική απόφαση.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης