Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη λήψη αρχείων από το Διαδίκτυο

Αριθμός πρωτ: 2800
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη λήψη αρχείων από το Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Επιτρόπου για τις Τηλεπικοινωνίες υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη λήψη αρχείων από το Διαδίκτυο προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των χρηστών σε μουσικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και να αποφευχθεί η πειρατεία.
Επειδή, όπως αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις, στόχος είναι να ληφθούν μέτρα προκειμένου να συμβιβαστούν τα συμφέροντα των κατόχων πνευματικής ιδιοκτησίας και των χρηστών, με τη δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα, τις δίκαιες απολαβές των δικαιούχων.
Επειδή η έλλειψη κοινών ευρωπαϊκών προτύπων και κανόνων αφήνει ανεκμετάλλευτη μια σειρά υπηρεσιών οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, όπως είναι το “m-commerce” , οι τηλεσυνεδριάσεις κ.τ.λ.,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει τόσος σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη λήψη αρχείων από το Διαδίκτυο προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των χρηστών σε μουσικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και να αποφευχθεί η πειρατεία.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης