Αναλογικά μειωμένη στρατιωτική θητεία σε τέκνα πολύτεκνων οικογενειών

Αριθμός πρωτ: 1314
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΘΕΜΑ: Αναλογικά μειωμένη στρατιωτική θητεία σε τέκνα πολύτεκνων οικογενειών.

Στην πρόσφατη εγκύκλιο του Υπ.Εθνικής Άμυνας για τη μείωση της στρατιωτικής θητείας, ύστερα και από τη σχετική απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), εξαιρούνται όσοι ήδη υπηρετούν μικρότερη θητεία, λόγω κοινωνικών κριτηρίων.
Ως εκ τούτου, είναι δικαιολογημένη η αντίδραση των πολυτέκνων και συγκεκριμένα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ), η οποία με επιστολή της επισημαίνει την ανάγκη αναλογικής μείωσης της στρατιωτικής θητείας για τα τέκνα των πολύτεκνων οικογενειών.
Μέχρι σήμερα τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών αλλά και άλλες κατηγορίες πολιτών με κοινωνικά κριτήρια, δικαιούνταν αναλογικά μειωμένη θητεία κατά τρεις μήνες σε σχέση με τους υπόλοιπους στρατεύσιμους.
Επειδή, είναι δεδομένη η υποχρέωση της πολιτείας, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Συντάγματος ότι: «οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του κράτους».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προχωρήσει σε αντίστοιχη αναλογική μείωση της θητείας για τα τέκνα των πολύτεκνων οικογενειών, αλλά και τις υπόλοιπες κατηγορίες στρατευσίμων που δικαιούνται μειωμένη θητεία εξαιτίας κοινωνικών λόγων.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης