Αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων του Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 11357
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων του Νομού Ηρακλείου.

Την αναμοριοδότητη των σχολικών μονάδων του νομού Ηρακλείου ζητούν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να αποκατασταθεί η κατάφωρη αδικία με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες του νομού.
Όπως υποστηρίζουν, τα δεδομένα στην αγορά εργασίας, η διευκόλυνση πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιοχές λόγω της κατασκευής νέων δρόμων, η σύγκριση των συνθηκών μεταξύ των σχολείων, είναι, μεταξύ άλλων, παράγοντες που επιβάλλουν τη ριζική αναμοριοδότηση, πάγιο αίτημα όλων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
Επειδή αν δεν δοθούν κίνητρα στους νέους εκπαιδευτικούς να παραμείνουν στις θέσεις τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους που ορίζει ο νόμος, προβλέπεται να υπάρξουν μελλοντικά σημαντικές ελλείψεις διδακτικού προσωπικού τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο του Νομού Ηρακλείου.
Επειδή η μοριοδότηση των σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού είναι λανθασμένη, καθώς αντιβαίνει στις αρχές της σχετικής νομοθεσίας, αφού δεν λαμβάνονται υπόψη ο πληθυσμός της έδρας των σχολείων, η απόσταση από την έδρα του Νομού, το υψόμετρο κτλ., γεγονός που αποδεικνύεται από τα πολλαπλά παραδείγματα απομακρυσμένων σχολικών μονάδων με πολύ μικρή μοριοδότηση.
Επειδή η ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος, το οποίο έχω θέσει και με παλαιότερες Ερωτήσεις μου, δεν συνεπάγεται οικονομικό κόστος για το ΥΠΕΠΘ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων του Νομού Ηρακλείου, πάγιο αίτημα όλων των Συλλόγων των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, προκειμένου να αποκατασταθεί η κατάφωρη αδικία με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης