Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών

Αριθμός πρωτ: 18854
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/5/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με το έγγραφο 160120/Δ2-11/12/2008 του Υπουργείου Παιδείας προς την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ, καλούνται να συμμετέχουν στη συγκρότηση εργασίας για την αναμόρφωση των ΠΔ 50/96 και ΠΔ 100/97 σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης.
Επειδή, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΕΠ) διαμαρτύρεται για τη μη πρόσκλησή της για συμμετοχή σ’αυτή την ομάδα εργασίας.
Επειδή η ΑΣΠΕ εκπροσωπεί πάνω από 5000 πολύτεκνους εκπαιδευτικούς στην Α’θμια και Β’θμια εκπαίδευση και οι απόψεις τους έχουν ιδιαίτερη αξία στον διάλογο σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των μεταθέσεων.
Επειδή και η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολυτέκνων (ΠΕΝΕΠ), επιθυμεί τη συμμετοχή της στην εν λόγω ομάδα εργασίας, καθώς οι μεταθέσεις είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη των οικογενειών των πολυτέκνων, τις οποίες η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει με κάθε τρόπο.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Εάν προτίθεται να συμπεριλάβει εκπροσώπους τόσο της ΑΣΠΕ όσο και της ΠΕΝΕΠ στην ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης