Ανανέωση του στόλου των βαρέων οχημάτων στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 4038
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανανέωση του στόλου των βαρέων οχημάτων στη χώρα μας.

Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), τα βαρέα οχήματα που κυκλοφορούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής ευθύνονται για το 60% των εκπομπών των αιωρούμενων μικροσωματιδίων που προέρχονται από οχήματα, με αποτέλεσμα οι συνέπειες να είναι βαριές και ανθυγιεινές.
Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία, τα φορτηγά που αποσύρονται στη Δυτική Ευρώπη εισάγονται στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος ηλικίας των βαρέων οχημάτων στη χώρα μας είναι 17-18 χρόνια, τη στιγμή που στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης είναι περίπου 11 χρόνια.
Επειδή σύμφωνα με την έρευνα του ΕΜΠ, το πρόβλημα της ηλικίας και της κακής συντήρησης είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα, όχι μόνο από τα φορτηγά αλλά και από τα άλλα οχήματα.
Επειδή η ηλικία των φορτηγών και η κακή συντήρηση τους, σε συνδυασμό με το κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται στις μεγάλες πόλεις, όπως είναι και το Ηράκλειο, με την έλλειψη σχεδιασμού για την τροφοδότηση των καταστημάτων με τη μεταφορά των προϊόντων με φορτηγά, πολλές φορές σε ώρες αιχμής, επιτάσσει την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από την Πολιτεία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει και με ποιο χρονοδιάγραμμα, για την ανανέωση του στόλου των βαρέων οχημάτων στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης