Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αριθμός πρωτ: 8695
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Την έντονη αντίθεσή τους εκφράζουν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας (ΕΣΧ) στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 27 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με το οποίο, οι εκδοθείσες άδειες παραγωγής αιολικής ενέργειας (συνολικής ισχύος 6.500MW) υλοποιούνται ως έχουν κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Εδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, η συγκεκριμένη ρύθμιση εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ένας χορός εκατομμυρίων γύρω από τις εν λόγω άδειες, που αρκετοί θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν, λόγω της εξαίρεσής τους από τις διατάξεις του Πλαισίου για τις ΑΠΕ.

Επειδή πρόκειται για σοβαρά ζητήματα, τα μέλη του ΕΣΧ ζητούν την επανεξέταση των εκδοθεισών αδειών, εφόσον δεν έχουν λάβει άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και την εξαίρεση των δασών από τις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας.

Επειδή σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ρυθμιστικής Αρχή Ενέργειας, από την πλευρά της, θεωρεί ότι από τις συγκεκριμένες άδειες θα υλοποιηθεί το 25%,χωρίς ωστόσο να τεκμηριώνει με στοιχεία την εκτίμησή της αυτή.

Επειδή μια τέτοια εξέλιξη ίσως να επιτρέψει την αύξηση των αδειών σε άλλες περιοχές, όπως και η Κρήτη που έχει τόσο ανάγκη και έχει άριστες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν σχετικά με τις εκδοθείσες άδειες παραγωγής αιολικής ενέργειας, οι οποίες είναι κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, καθώς και για την εξαίρεση των δασών από τις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας, όπως απαιτούν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ