Αναστάτωση στους εργαστηριακούς καθηγητές των κλάδων ΤΕ και ΔΕ

Αριθμός πρωτ: 6523
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναστάτωση στους εργαστηριακούς καθηγητές των κλάδων ΤΕ και ΔΕ.

Οι εργαστηριακοί καθηγητές των κλάδων ΤΕ και ΔΕ, οι οποίοι εργάζονται κυρίως στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), δεν θα μπορούν πλέον να μονιμοποιηθούν, γεγονός που αποτελεί σοβαρή παρενέργεια των επιλογών του Υπουργείου, αφού οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί δεν προβλέπεται να διδάσκουν κανένα μάθημα με α’ ανάθεση, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Νομό Ηρακλείου.
Επειδή η προχειρότητα, για άλλη μια φορά, στο χειρισμό σοβαρών θεμάτων από το Υπουργείο είναι προφανής και ενδεχομένως σκόπιμη, αφού ταυτόχρονα η ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα προβαίνει σε τρίμηνη παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 30 μηνών, προκειμένου να αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μονιμοποίησή τους.
Επειδή ο ρόλος και η εμπειρία των εργαστηριακών καθηγητών είναι πολύτιμα, καθώς οι πρακτικές γνώσεις που έχουν είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των εργαστηρίων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Με ποιο τρόπο θα επαναφέρει τη δυνατότητα μονιμοποίησης των εργαστηριακών καθηγητών των κλάδων ΤΕ και ΔΕ, προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα τόσο στους ίδιους όσο και στο εκπαιδευτικό έργο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης