Αναστήλωση Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονα στο Δ.Δ. Φόδελε του Δήμου Γαζίου Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 8685
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : Αναστήλωση Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονα στο Δ.Δ. Φόδελε του Δήμου Γαζίου Νομού Ηρακλείου.

Σε απάντηση της αρ.8854/16-3-06 Ερώτησής μου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό σε κτίσματα της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονα Φόδελε του Δήμου Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης, διαβεβαιώνατε ότι η αντιμετώπιση των ζημιών στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα Φόδελε αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού στην περιοχή.
Επιπλέον, μας ενημερώνατε ότι, με δεδομένη την ωριμότητα του έργου, η αρμόδια Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων συμπεριέλαβε την αποκατάσταση της Μονής, στις προτάσεις για την ένταξη έργων αρμοδιότητάς της στο Γ΄ ΚΠΣ.
Επειδή από τις αρχές του 2003, υπάρχει στην αρμόδια Εφορεία, εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης της Ιεράς Μονής, η οποία, σημειωτέον, χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και αποτελεί ιστορικό μνημείο της ευρύτερης περιοχής, με μεγάλη προσφορά τόσο στον Εθνικοαπελευθερωτκό αγώνα του 1866, όσο και στις δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας, και δυστυχώς το κτίριο του ηγουμενείου που αποτελούσε και το μοναδικό κτίριο της Μονής, κατέρρευσε από το σεισμό της 8-1-2006.
Επειδή έως σήμερα κανένα έργο για την αποκατάσταση των ζημιών δεν έχει ξεκινήσει, και καμία ενέργεια για διάθεση πιστώσεων από πλευράς του Υπουργείου και της αρμόδιας Εφορείας δεν έχει γίνει.
Επειδή ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη κατεδάφισης του κτηρίου της Μονής, με προϋπολογισμό περίπου 42.000 ευρώ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1. Αν έχει γίνει ένταξη των έργων της αποκατάστασης της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονα του Δ.Δ. Φόδελε του Δήμου Γαζίου Ν. Ηρακλείου, σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Γ΄ΚΠΣ ή σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού,
2. Εάν δεν έχει γίνει ήδη η ένταξή του σε κάποιο πρόγραμμα ,σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξευρεθούν κονδύλια και να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης της Μονής, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές αυτού του ανεκτίμητης αξίας ιστορικού μνημείου.
3. Ποιος και πότε θα υλοποιήσει τη μελέτη κατεδάφισης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ.Στρατάκης