Αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης χρηστών πανελλήνιου σχολικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης

Αριθμός πρωτ: 16114
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης χρηστών πανελλήνιου σχολικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Το πολύ σοβαρό πρόβλημα της αναστολής λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης χρηστών πανελλήνιου σχολικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, επισημαίνουν οι αρμόδιοι της υπηρεσίας.
Επειδή το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία των υπολογιστών των σχολείων καθώς και όλων των υπηρεσιών της εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί ζουν με την αγωνιά μη συμβεί κάτι που δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν από μόνοι τους γιατί αλλιώς θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα με τη λειτουργία των εργαστηρίων Πληροφορικής, την ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ των σχολείων και των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κυρίως δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά τα μηχανογραφικά των υποψηφίων.
Επειδή όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι αρμόδιοι της υπηρεσίας υποστήριξης, η χρηματοδότηση είχε σταματήσει από 1/1/2008 και είχαν ενημερώσει έγκαιρα και εγγράφως το Υπουργείο και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και το μόνο που αποδεικνύεται περίτρανα είναι η παντελής αδράνεια της Πολιτείας για ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό έργο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση και απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υπηρεσίας υποστήριξης χρηστών πανελλήνιου σχολικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης, για την ομαλή λειτουργία των σχολείων και των υπηρεσιών εκπαίδευσης του νησιού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης