Ανασφάλεια των Ελλήνων για μείωση παροχών κοινωνικής ασφάλειας

Αριθμός πρωτ: 1167
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ανασφάλεια των Ελλήνων για μείωση παροχών κοινωνικής ασφάλειας.

Τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από την TNS ICAP, παρουσίασε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα οποία καταγράφεται η έντονη ανασφάλεια που διακατέχει τους Έλληνες για τη μείωση των παροχών της κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι από τους κατόχους ασφαλιστικών προγραμμάτων το 60% πιστεύει ότι στο μέλλον θα μειωθούν οι παροχές της κοινωνικής ασφάλισης σε ότι αφορά τις διαγνωστικές εξετάσεις, ένα επίσης 60% πιστεύει ότι θα υπάρξει μείωση και των ιατροφαρμακευτικών παροχών και ένα 65% των συντάξεων.
Επειδή τα αντίστοιχα ποσοστά για όσους δεν είναι κάτοχοι ενός ασφαλιστικού προγράμματος είναι 52%, 50% και 56% καταγράφοντας έτσι την αγωνία και την ανασφάλεια που διακατέχει τους πολίτες.
Επειδή το επίπεδο αξιοπιστίας της Κυβέρνησης έχει πέσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με το πόσο μπορεί να εξασφαλίσει τους όρους για την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων αλλά και για τη διαχείριση των χρημάτων των ασφαλισμένων μετά το σκάνδαλο με τα δομημένα ομόλογα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην λήψη ορθολογικών μέτρων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος αναβάθμισης των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και όχι να αποτελεί προτεραιότητα η απαξίωσή της.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ