Αναφορά Μαν.Στρατάκη για τις προτάσεις των συμβολαιογράφων σχετικά με τη ρύθμιση των αυθαιρέτων.


21/10/2011

Αναφορά Μαν.Στρατάκη για τις προτάσεις των συμβολαιογράφων σχετικά με τη ρύθμιση των αυθαιρέτων.

Αναφορά σε τρεις Υπουργούς (Περιβάλλοντος, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Δικαιοσύνης) κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με τις προτάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας προς το ΥΠΕΚΑ επί του νόμου 4014/2011 για τη “ρύθμιση αυθαιρέτων”.
Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή των συμβολαιογραφικών συλλόγων, με το νόμο 4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις”, ανέκυψαν προβλήματα, τα οποία αφορούν στους πολίτες, αλλά και στην εθνική οικονομία. Περαιτέρω, η ΚΥΑ 41498/26-9-2011 των Υπ.Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Περιβάλλοντος και Δικαιοσύνης, σχετικά με τη διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων και την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα και καθιστά σχεδόν όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων ανέφικτες.
Ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί μία τεράστια εμπλοκή και ανασφάλεια στις συναλλαγές, η οποία επιφέρει δημοσιονομική ζημία πολλαπλάσια του δημοσιονομικού οφέλους, που μεταξύ άλλων, επιδιώκει ο εν λόγω νόμος, και οι πολίτες υφίστανται πολλή μεγάλη οικονομική ζημιά.
Έτσι, οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι ζητούν:
– Να διευκρινιστεί ότι ουδεμία βεβαίωση μηχανικού απαιτείται για τη μεταβίβαση αδόμητου οικοπέδου, γηπέδου ή αγροτεμαχίου και να επιβληθεί, αν κρίνεται σκόπιμο, η υποχρέωση στους συμβαλλόμενους να υποβάλλουν στον συμβολαιογράφο και να προσαρτάται στο συμβόλαιο σχετική υπεύθυνη δήλωση περί μη υπάρξεως κτίσματος.
– Να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να εξαιρεθούν από την απαγόρευση μεταβίβασης των αυθαιρέτων κτισμάτων, εκείνα που ανεγέρθηκαν πριν τις 14/3/1983, όπως ορίζει ο ν.1337/1983.