Αναφορά Μαν.Στρατάκη για το φράγμα Αμιρών Αγίου Βασιλείου.

8/3/2012

Αναφορά Μαν.Στρατάκη για το φράγμα Αμιρών Αγίου Βασιλείου.

Αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με την κατασκευή του φράγματος Αμιρών Αγίου Βασιλείου Βιάννου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του Δημάρχου Βιάννου κ.Μπαριτάκη, η κατασκευή του εν λόγω φράγματος θα ανατρέψει τα δεδομένα του πρωτογενή τομέα στην περιοχή, αναπτύσσοντας περισσότερο τις καλλιέργειες και βοηθώντας έτσι την τοπική αλλά και εθνική οικονομία σε πραγματικά δύσκολες εποχές.
Οι ιδιοκτήτες είναι πρόθυμοι να διαθέσουν τις ιδιοκτησίες τους σύμφωνα με τις τιμές εκτίμησης χωρίς διεκδίκηση παραπάνω αξιώσεων.
Η τεχνική μελέτη του φράγματος έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ.πρωτ. Δ Β1 FA/74.2/6-7-1995 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Η μελέτη ωφέλιμου όγκου 740.000 μ3, έχει αναμορφωθεί και επικαιροποιηθεί το έτος 2003 και προβλέπει προϋπολογισμό κατασκευής 17.500.000,00 € και το 2009 και προβλέπει προϋπολογισμό κατασκευής 11.500.000,00 €.
Επειδή δεν έχει μελετηθεί το αρδευτικό δίκτυο για την αξιοποίηση του φράγματος, με χρήση αναλογικών πινάκων υπολογίζεται το κόστος των δικτύων σε 3.700.000,00 €, και των υπολοίπων υποέργων (απαλλοτριώσεις, ηρτημένης εσοδείας κλπ), σε 2.650.000,00 €.
Έχουν συνταχθεί τα κτηματολογικά Διαγράμματα και οι κτηματολογικοί πίνακες, χωρίς να έχουν κηρυχθεί οι απαλλοτριώσεις.
Το έργο είναι ώριμο για δημοπράτηση, εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις και επικαιροποιηθούν οι τιμές του προϋπολογισμού. Το τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Κρήτης συνέταξε συνοπτικό Τεχνικό Δελτίο Πρότασης για το ΕΣΠΑ, το οποίο στάλθηκε στις 29/10/2008 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταλήγει η επιστολή του Δημάρχου Βιάννου την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο κ.Στρατάκης.