Αναφορά Μ.Στρατάκη για τις πολεμικές επανορθώσεις των δυνάμεων κατοχής και το αναγκαστικό δάνειο.

3/2/2012

Αναφορά Μ.Στρατάκη για τις πολεμικές επανορθώσεις των δυνάμεων κατοχής και το αναγκαστικό δάνειο.

Αναφορά προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εξωτερικών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με τις πολεμικές επανορθώσεις των κατοχικών δυνάμεων και το αναγκαστικό δάνειο.
Συγκεκριμένα ο βουλευτής, φέρνει στη Βουλή την πρόταση του Πολιτικού και Κοινωνικού Συνδέσμου “Νικόλαος Ζορμπάς” για τη διεκδίκηση των εθνικών δικαιωμάτων (οικονομικών απαιτήσεων) και όχι εκποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του Συνδέσμου, είναι γνωστό ότι βρίσκονται σε εκκρεμότητα δικαιώματα (απαιτήσεις) της χώρας μας τα οποία απορρέουν τόσο από τις πολεμικές καταστροφές (υλικές, ανθρωπιστικές κλπ) που προκάλεσαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, οι γνωστές, δηλαδή, επανορθώσεις όσο και η εξόφληση (επιστροφή) του αναγκαστικού δανείου που πήραν τα εν λόγω στρατεύματα. Τα εθνικά και οικονομικά αυτά δικαιώματα της χώρας μας είναι απαράγραπτα.
Η κυβέρνηση οφείλει να θέσει επί τάπητος την εξόφληση, εντόκως, από τη Γερμανία των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου. Γιατί εκτός από το μνημόνιο υπέρ των τοκογλύφων δανειστών, υπάρχει και το Ιερό Μνημόνιο που έχει υπογράψει ο ελληνικός λαός με το ίδιο του το αίμα και η εξόφληση του οποίου βαρύνει τους κατακτητές.
Το περιεχόμενό του δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά είναι και βαθύτατα ηθικό. Για την διεκδίκηση αυτού του Μνημονίου (πολεμικές αποζημιώσεις και αναγκαστικό δάνειο) προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία:
1. Η κυβέρνηση να αναθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος να αποτιμήσει χωριστά, εντόκως το υφιστάμενο μέχρι σήμερα ύψος τόσο των πολεμικών επανορθώσεων όσο και εκείνο του αναγκαστικού δανείου.
2. Τα εν λόγω οικονομικά μεγέθη η κυβέρνηση να κοινοποιήσει νομικώς (εξώδικο) στη γερμανική κυβέρνηση καλώντας την σε δημόσια δήλωση ότι σε εύλογο χρόνο, ρητώς οριζόμενο, θα εξοφλήσει τις απαιτήσεις της χώρας ή να τις συμψηφίσει καθ’ ο μέτρο αντιστοιχούν σε απαιτήσεις της έναντι της Ελλάδας.
3. Παρερχομένου άπρακτου του οριζόμενου στο εξώδικο χρόνου, η κυβέρνηση να εναγάγει στα αρμόδια δικαστήρια τη γερμανική κυβέρνηση, προσεπικαλούμενη στην εν λόγω δίκη τους δανειστές μας ως έχοντες έννομο συμφέρον. Ευνόητη είναι η διευκρινιστική δήλωση ότι δεν αποκλείονται οι προσθέτως παρεμβαίνοντες.
4. Αμέσως με την κατάθεση της αγωγής η κυβέρνηση να εγγράψει τις απαιτήσεις αυτές (πολεμικές επανορθώσεις και δάνειο) με χωριστούς κωδικούς ως προβλεπόμενα και απαιτητά έσοδα στον Γενικό Προϋπολογισμό του κράτους του έτους 2012.
5. Όλες οι ανωτέρω πράξεις να επικυρωθούν από τη Βουλή με ειδικό νόμο και να κοινοποιηθούν προς ενημέρωση και ενδεχομένως για κάθε νόμιμη ενέργεια στους διεθνείς οργανισμούς καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο οποίο με πρόταση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια.