Ανενεργό το πρόγραμμα εκτατικής κτηνοτροφίας στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 4037
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανενεργό το πρόγραμμα εκτατικής κτηνοτροφίας στο Νομό Ηρακλείου.

Χωρίς εφαρμογή παραμένει το πρόγραμμα εκτατικής κτηνοτροφίας στο Νομό Ηρακλείου βάση του οποίου προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα στήριξης προς τους κτηνοτρόφους με σκοπό να μειώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο προς όφελος του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους του κτηνοτροφικού προϊόντος.
Επειδή η αδράνεια του Υπουργείου για την επίλυση ενός σημαντικού ζητήματος που αφορά τους κτηνοτρόφους του Νομού Ηρακλείου είναι χαρακτηριστική, τη στιγμή μάλιστα που το κόστος παραγωγής συνεχώς αυξάνει, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι τιμές στο γάλα και το κρέας.
Επειδή είναι ζωτικής σημασίας, τόσο για τους κτηνοτρόφους όσο και για το περιβάλλον η ορθολογική αντιστοίχηση του ζωικού κεφαλαίου και της βοσκοικανότητας των υπαρχόντων βοσκοτόπων.
Επειδή η υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί πάγιο αίτημα του Συλλόγου Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολές για την άμεση έναρξη του προγράμματος εκτατικής κτηνοτροφίας στο Νομό Ηρακλείου, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ισορροπία ζωικού κεφαλαίου και της βοσκοικανότητας των υπαρχόντων βοσκοτόπων προς το συμφέρον τόσο των κτηνοτρόφων όσο και του περιβάλλοντος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ