Ανεπάρκεια αιθουσών στο 37ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 12611
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΉΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανεπάρκεια αιθουσών στο 37ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

Το 37ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου , το οποίο βρίσκεται σε μια αναπτυσσόμενη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου, λειτουργεί από πενταετίας και σήμερα τα παιδιά του σχολείου ανέρχονται στα 375.
Στο σχολείο λειτουργούν 18 τμήματα και για να εξυπηρετηθούν οι μαθητές στον ίδιο χώρο, αξιοποιούνται ως αίθουσες ακόμη και ο διάδρομος του πρώτου ορόφου, ενώ έχει καταργηθεί ο χώρος εργαστηριακής μελέτης των μαθητών, και έχει αδρανοποιηθεί πλήρως ο εξοπλισμός της αίθουσας υπολογιστών.
Η ανάγκη για την άμεση δημιουργία, δύο τουλάχιστον αιθουσών είναι πάρα πολύ μεγάλη και προς τούτο οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου έχουν προτείνει τη βεράντα του πρώτου ορόφου, που δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο σκοπό, για να τοποθετηθούν οι δύο αίθουσες.
Επειδή οι αίθουσες αυτές μπορούν να είναι ακόμη και λυόμενες για να καλυφθούν άμεσα τα κενά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός
Αν προτίθεται να δώσει εντολή στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων να παραχωρήσει άμεσα τις δυο αίθουσες για την κάλυψη των αναγκών του 37ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης