Ανεπάρκεια της Κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ακρίβειας

Αριθμός πρωτ: 3830
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανεπάρκεια της Κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Σύμφωνα με την πρόσφατη Γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) αναφορικά με την έκρηξη της ακρίβειας στη χώρα μας, αυτή αποδίδεται στην αδυναμία της Κυβέρνησης να ανταποκριθεί στην ευθύνη που φέρει για τη διαμόρφωση και τη διαφύλαξη υγιούς ανταγωνισμού.
Ο ελλιπής ρόλος της Κυβέρνησης έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα, όπως η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, οι κάθετες συμφωνίες και οι εναρμονισμένες πρακτικές στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, τα αρνητικά αποτελέσματα των οποίων βιώνουν σήμερα στον πιο έντονό τους βαθμό όλοι οι παραγωγοί και καταναλωτές στη χώρα μας.
Ο ανορθολογικός τρόπος αύξησης των τιμών τόσο σε αγαθά όσο και σε υπηρεσίες είναι αποτέλεσμα την απαξίωσης και της αποδόμησης των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών και της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων που αποδεδειγμένα υπάρχουν στην ελληνική αγορά, όπως το καρτέλ γάλακτος, καυσίμων κ.τ.λ.
Επειδή τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που εξήγγειλε η Κυβέρνηση προ εξαμήνου όχι μόνο δεν έχουν φέρει κανένα απολύτως αποτέλεσμα αλλά τα περισσότερα από αυτά δεν εφαρμόζονται καν, αφού δεν έχει προβεί σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες όπως η ενίσχυση της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η βελτίωση του δικτύου διάθεσης των αγροτικών προϊόντων και υγρών καυσίμων καθώς και η μείωση του διοικητικού κόστους.
Επειδή απαραίτητη προϋπόθεση για την πάταξη της ακρίβειας είναι η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς κι όχι η διάλυσή τους όπως κάνει συστηματικά η Κυβέρνηση, η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά υπηρεσιών, αλλά και η ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Επειδή η οικονομία της Κρήτης και της χώρας γενικότερα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται όλο και πιο δυσχερής,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να ενισχύσουν άμεσα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της αγοράς στο Νομό Ηρακλείου, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα καθώς και την ενίσχυση της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
2) Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να αναλάβουν προκειμένου να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υγιούς ανταγωνισμού στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης