Ανεπάρκεια των σχολικών κτιριακών υποδομών στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 5189
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανεπάρκεια των σχολικών κτιριακών υποδομών στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του Κέντρου Πρόληψης Παιδικού Ατυχήματος, κάθε χρόνο πάνω από 50.000 παιδιά χτυπούν και τραυματίζονται ελαφριά ή βαρύτερα , μέσα στο σχολείο τους.
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, αφού επτά στα δέκα παιδιά τραυματίζονται στην αυλή του σχολείου λόγω του περιορισμένου χώρου και της ανεπαρκούς επίβλεψης, ενώ το 10% των παιδιών τραυματίζονται μέσα στις σχολικές αίθουσες εξαιτίας της ύπαρξης ακατάλληλων αντικειμένων και το 7% των περιπτώσεων αφορούν ατυχήματα σε σκάλες, λόγω ολισθηρότητας και έλλειψης κιγκλιδωμάτων.
Επειδή όπως επισημαίνουν οι ειδικοί είναι απαραίτητο να λαμβάνονται σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης , όπως είναι η τοποθέτηση ψηλών κάγκελων και αντιολισθητικών ταινιών στις σκάλες, η ύπαρξη πυρασφάλειας και φαρμακείου καθώς και ο τεχνικός στα ηλεκτρολογικά των σχολείων.
Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μέριμνα της Πολιτείας για τα άτομα με κινητικά προβλήματα είναι από ελάχιστη έως μηδενική, καθώς δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για την πλειονότητα των σχολείων.
Επειδή τα σχολεία τα οποία διαθέτουν τις ειδικές ράμπες στις σκάλες και στους διαδρόμους, καθώς και στις εισόδους, για άτομα με κινητικά προβλήματα είναι ελάχιστα.
Επειδή τα προβλήματα με τις κτιριακές υποδομές στα σχολεία του Νομού Ηρακλείου είναι πάρα πολλά και απαιτείται η άμεση μέριμνα από την Πολιτεία,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολικά συγκροτήματα του Νομού Ηρακλείου αλλά και ολόκληρης της χώρας, τα οποία αποτελούν αιτία πρόκλησης ατυχημάτων στους μαθητές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης