Ανεπαρκές το σύστημα καταγραφής των ρύπων στη χώρα μας, επισημαίνει ο ΟΗΕ

Αριθμός πρωτ: 7868
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Ανεπαρκές το σύστημα καταγραφής των ρύπων στη χώρα μας, επισημαίνει ο ΟΗΕ.

Συνεχίζεται ο αποκλεισμός της Ελλάδας από τους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς το εθνικό σύστημα καταγραφής των ρύπων που κατέθεσε το Υπουργείο στην αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ, κρίνεται ανεπαρκές.
Επειδή οι πληροφορίες που προκύπτουν από το εθνικό σύστημα καταγραφής των ρύπων που εφαρμόζει το Υπουργείο, και τις οποίες κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή, είναι ανεπαρκείς και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η χώρα μας να καταθέσει άμεσα αναθεωρημένο σχέδιο που θα αποδεικνύει ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος καταγραφής των ρύπων.
Επειδή η έλλειψη περιβαλλοντικής πολιτικής από την Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια είναι εμφανής καθώς, ο πρόσφατος (από τον Απρίλιο) αποκλεισμός της χώρας μας από τους ευέλικτους μηχανισμούς του Κιότο, όπου τότε το Υπουργείο έκανε λόγο για διαδικαστικό πρόβλημα που θα λυνόταν σύντομα και παρόλα αυτά η αναποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζει παραμένουν, όπως παραμένει και ο αποκλεισμός για τη χώρα μας.
Επειδή στην πρόσφατη Ερώτησή μου, 7563/8-10-08 είχα επισημάνει την ανάγκη λήψης μέτρων και πρωτοβουλιών για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου από 20% σε 30% έως το 2020, στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας κατά της κλιματικής αλλαγής και των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει.
Επειδή στην Κρήτη και το Ηράκλειο έχουν αρχίσει να γίνονται ορατές οι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια συγκεκριμένα μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει άμεσα, προκειμένου να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα καταγραφής των ρύπων, το οποίο θα παρέχει όλες τις επαρκείς πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που συντελείται παγκόσμια, αλλά και για να αρθεί ο αποκλεισμός της χώρας μας από τους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κίοτο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης