Ανεπαρκής η εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Αριθμός πρωτ: 2045
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανεπαρκής η εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Ανεπαρκής κρίνεται από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς η εισαγωγική επιμόρφωσή τους, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της στα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα (ΠΕΚ).
Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου κάνει λόγο για κατάργηση των βασικών επιμορφωτικών και εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, καθώς, η διαδικασία της επιμόρφωσης εδραιώνεται στην αρχή της πρόσκαιρης και πρόχειρης συγκάλυψης των επιμορφωτικών αναγκών των καθηγητών, ενώ δεν διενεργείται σε ετήσια και περιοδική βάση, με απαλλαγή από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου υπογραμμίζει την κατάργηση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, αφού η επιμόρφωση πραγματοποιείται το Σάββατο και την Κυριακή, δίχως την πρόσθετη αποζημίωση όσων παίρνουν μέρος για τις μέρες αυτές.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν τον ελλιπή εξοπλισμό των Περιφερειακών Εκπαιδευτικών Κέντρων καθώς και την έλλειψη εποπτικών μέσων για τα οποία ενώ οι νεοδιόριστοι καθηγητές διδάσκονται πως θα έπρεπε να χρησιμοποιούν, δεν υπάρχουν στα σχολεία.
Επειδή η ανομοιογένεια των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην εισαγωγική επιμόρφωση και η μερική εμπειρία των επιμορφωτών, που πολλές φορές περιορίζεται μόνο σε ένα είδος σχολείου, αποτελούν επίσης σημαντικά προβλήματα, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ.
Επειδή οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί τονίζουν την ανάγκη το υλικό της εισαγωγικής επιμόρφωσης να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο για τους ενδιαφερόμενους, μέσω της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ για παράδειγμα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολές για ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη εισαγωγική επιμόρφωση στους νεοδιόριστους λειτουργούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με απαλλαγή από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως άλλωστε έχει κατοχυρωθεί θεσμικά (Ν. 1566/85).

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ