Ανεπαρκείς οι πόροι που διατίθενται στους Δήμους για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και των συνεπειών τους

Αριθμός πρωτ: 985
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανεπαρκείς οι πόροι που διατίθενται στους Δήμους για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και των συνεπειών τους.

Ανεπαρκείς αποδεικνύονται οι πόροι που αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την πρόληψη, την πρωτοβάθμια αντιμετώπιση και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και των συνεπειών τους.
Είναι γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρεώνεται μέρος της ευθύνης για τη διαχείριση κρίσεων και τις αδυναμίες της κρατικής μηχανής προκειμένου να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, το δασικό πλούτο και το φυσικό περιβάλλον της χώρας. Όμως δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, ούτε χρηματοδοτείται επαρκώς, προκειμένου να οχυρώσει τις διοικητικές περιφέρειες για τις οποίες είναι αρμόδια απέναντι σε φυσικές καταστροφές.
Ενδεικτικό είναι πως ένας Καποδιστριακός Δήμος που έχει δασικές, αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, οφείλει να οργανωθεί με τα στοιχειώδη μέσα και το κόστος ανέρχεται στα 8.000 έως 12.000 ευρώ το χρόνο.
Επειδή ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο κάθε Δήμος στην πολιτική προστασία είναι μείζονος σημασίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην αύξηση των πόρων που αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την πρόληψη, την πρωτοβάθμια αντιμετώπιση και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και των συνεπειών τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ