Ανεφάρμοστη η εγκύκλιος για την «υποδοχή» των ασθενών στα νοσοκομεία υποστηρίζουν οι γιατροί

Αριθμός πρωτ: 17880
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανεφάρμοστη η εγκύκλιος για την «υποδοχή» των ασθενών στα νοσοκομεία υποστηρίζουν οι γιατροί.

Με πρόσφατη εγκύκλιό του το Υπουργείο καλεί τους γιατρούς των νοσοκομείων να δημιουργήσουν ειδικές ομάδες «υποδοχής» των ασθενών που θα διαχωρίζουν τα σοβαρά από τα ελαφρά περιστατικά κατά τη διάρκεια των εφημεριών.
Επειδή το μέτρο αυτό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι γιατροί, είναι αδύνατον να εφαρμοστεί ιδιαίτερα στα νοσοκομεία όπου οι ελλείψεις γιατρών είναι μεγάλες.
Επειδή το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με τις μεγάλες ελλείψεις στα νοσοκομεία του Νομού Ηρακλείου, όπως και ολόκληρης της Κρήτης και τα προβλήματα που δημιουργούνται ιδιαίτερα δε κατά εφημερίες, δεν έχουν αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μου τα τελευταία χρόνια.
Επειδή η εφαρμογή της συγκεκριμένης εγκυκλίου απαιτεί πρωτίστως την κάλυψη των νοσοκομείων με το απαιτούμενο ιατρικό προσωπικό.
Επειδή η λήψη μέτρων από το Υπουργείο ενώ γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν είναι εφικτό να εφαρμοστούν, αποτελεί εμπαιγμό τόσο των ασθενών όσο και του ιατρικού προσωπικού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται και πότε να καλύψει τα νοσοκομεία του Νομού Ηρακλείου με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό προκειμένου να είναι εφικτή και η εφαρμογή της εγκυκλίου που αφορά τη δημιουργία ομάδων «υποδοχής» των ασθενών κατά τις εφημερίες των νοσοκομείων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης