Ανεφάρμοστη η Οδηγία Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Αριθμός πρωτ: 139
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3) ΥΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Ανεφάρμοστη η Οδηγία Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Με την 2497/18-12-06 Ερώτηση είχα επισημάνει το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων στη χώρα μας, αφού μετά την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2000/60/ΕΕ με το νόμο 3199/2003 τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, από την Κυβέρνηση.
Ο Ν. 3199/03 παραμένει ανενεργός, αφού ούτε το Εθνικό ούτε το Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα έχουν λειτουργήσει και, σύμφωνα με όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και άλλα δεδομένα της Ε.Ε., η χώρα μας κατατάσσεται τελευταία στην εφαρμογή των όρων της οδηγίας 60/2000/EC.
Επίσης δεν έχουν στελεχωθεί οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών ενώ δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα διαχειριστικά σχέδιά τους.
Δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την προσαρμογή σε βασικές αρχές της οδηγίας, όπως για παράδειγμα ο ρυπαίνων πληρώνει, η αξιολόγηση των υδατικών σωμάτων και η ανάκτηση του κόστους, ιδιαίτερα του αρδευτικού νερού, που αποτελεί άνω του 85% της συνολικής κατανάλωσης νερού στην Ελλάδα, γεγονός που πρέπει να αποτελέσει μείζον ζήτημα.
Με επιμέρους διατάξεις, η διαχείριση των υδατικών πόρων και κυρίως του αρδευτικού νερού διέπεται από τον Ν. 3881/58, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Ν.Δ. 1218/72 και 1977/72 και τον Ν. 414/76, που ουσιαστικά αποκλείουν τη τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση από αυτό το αντικείμενο που τους αφορά άμεσα.
Επειδή απαιτείται τροποποίηση του Ν. 1069/80 ώστε να συμπεριλάβει στα αντικείμενα των ΔΕΥΑ και τη διαχείριση δικτύων τηλεθέρμανσης, τη διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (κυρίως φυσικού αερίου) και φυσικά τη διαχείριση αρδευτικού νερού.
Επειδή θα πρέπει να επανεξετασθεί η πλήρης προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 60/2000/ EC, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας, για αυτό θα πρέπει να θεσπιστούν κοινές Δημοτικές ή Διαδημοτικές Επιχειρήσεις για τη διαχείριση των υδατικών πόρων συνολικά για όλες τις χρήσεις και όχι κατά ζήτηση ή χρήση.
Επειδή η ερημοποίηση είναι ένα πρόβλημα επί θύραις για τη χώρα μας, αν δεν υπάρξουν συντονισμένες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα μετά από την αισθητή αλλαγή των κλιματικών συνθηκών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να εφαρμοστεί ουσιαστικά η Οδηγία Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας και τους κινδύνους που ελλοχεύουν εξαιτίας της αδράνειας της πολιτείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης