Ανησυχία αμπελουργών για τη νέα ΚΟΑ οίνου

Αριθμός πρωτ: 9732
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανησυχία αμπελουργών για τη νέα ΚΟΑ οίνου .

Ανήσυχοι είναι οι Έλληνες αμπελουργοί καθώς οι κατευθύνσεις της νέας ΚΟΑ κρασιού και οι μόνιμες πλέον στρεβλώσεις στην αγορά οδηγούν σε παράταση των προβλημάτων τους, όπως υποστηρίζουν οι αντιπρόσωποι των Ενώσεων – μελών της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).
Η ΚΕΟΣΟΕ κάνει λόγο για αντιαμπελουργικό πνεύμα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα ΚΟΑ, ενώ τη χαρακτηρίζει περιοριστική και αντιαναπτυξιακή.
Επειδή, όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ, είναι εξευτελιστικό το ποσό των 35 ευρώ ανά στρέμμα, στα οποία ανέρχεται το ύψος της προτεινόμενης αποδέσμευσης ενιαίας ενίσχυσης.
Επειδή η ΚΕΟΣΟΕ εκφράζει αφενός την αντίθεσή της για τον προτεινόμενο τρόπο καταμερισμού των πόρων στους εθνικούς φακέλους, ο οποίος αντιβαίνει τα ελληνικά συμφέροντα και αφετέρου τον προβληματισμό της για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού να διαχειριστεί χωρίς καθυστερήσεις και με επάρκεια τις δράσεις που περιέχονται στους εθνικούς φακέλους, ώστε να αξιοποιηθούν οι όποιες θετικές πλευρές της νέας ΚΟΑ.
Επειδή η ΚΕΟΣΟΕ αντιτίθεται στις μεθοδεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μεταβάλλουν σταδιακά τoν αγροτικό χαρακτήρα του προϊόντος σε βιομηχανικό.
Επειδή με την 7676/7-5-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την αγωνία των Ελλήνων παραγωγών σχετικά με τις εκρίζωση των αμπελώνων τους, αλλά για τη διαδικασία, την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να λάβουν και τις ανάλογες επιδοτήσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την στήριξη των Ελλήνων αμπελουργών στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της ΚΟΑ κρασιού στο τρέχον ζήτημα της μείωσης των εκριζώσεων και των κοινοτικών επιδοτήσεων που δικαιούνται.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης