Ανησυχία για το μέλλον των Ιατροκοινωνικών Κέντρων για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ελλήνων Τσιγγάνων

Αριθμός πρωτ: 2405
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ανησυχία για το μέλλον των Ιατροκοινωνικών Κέντρων για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ελλήνων Τσιγγάνων.

Την ανησυχία τους για το μέλλον των Ιατροκοινωνικών Κέντρων, τα οποία στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των Ελλήνων Τσιγγάνων, μέσα από ενέργειες προαγωγής υγείας, κοινωνικής φροντίδας, απασχόλησης, στέγασης, εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά, εκφράζουν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εξυπηρετούμενοι των Κέντρων σε όλη την Ελλάδα.
Το Πανελλήνιο Δίκτυο Ιατροκοινωνικών Κέντρων αποτελεί το συλλογικό όργανο των 30 Ιατροκοινωνικών δομών που λειτουργούν στα πλαίσια του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (ΕΣΔΕΝ), σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας μας για την κοινωνική ενσωμάτωση των πληθυσμών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι οι Έλληνες Τσιγγάνοι, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Γ’ ΚΠΣ.
Σήμερα απασχολούν πάνω από 170 ειδικούς επιστήμονες και εξυπηρετούν πάνω από 40.000 τσιγγάνους, ενώ συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού του Νομού Ηρακλείου λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2006 το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Φροντίδας, απασχολώντας 7 εργαζόμενους που καθημερινά προσπαθούν να επιλύσουν τα κοινωνικά αιτήματα περίπου 600 τσιγγάνων.
Επειδή η περίοδος χρηματοδότησης των Ιατροκοινωνικών Κέντρων λήγει τον Δεκέμβριο του 2008, ενώ πολλά από αυτά λήγουν ως έργα ήδη από τον Ιούλιο.
Επειδή η διακοπή των εν λόγω έργων θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ελλήνων Τσιγγάνων που έχει ξεκινήσει με επιτυχία στη χώρα μας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να εξασφαλίσουν την χρηματοδότηση για τη συνέχιση της επιτυχούς λειτουργίας των Ιατροκοινωνικών Κέντρων, η διακοπή της οποίας θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις την κοινωνική ενσωμάτωση των πληθυσμών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι οι Έλληνες Τσιγγάνοι.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης