Αντίθεση ΑΕΙ – ΤΕΙ στην εκχώρηση υπερεξουσιών στον Γενικό Γραμματέα των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός πρωτ: 10204
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αντίθεση ΑΕΙ – ΤΕΙ στην εκχώρηση υπερεξουσιών στον Γενικό Γραμματέα των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την αντίθεσή τους στις υπεραρμοδιότητες που εκχωρεί το Υπουργείο Παιδείας στον γενικό γραμματέα των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκφράζουν οι Πρόεδροι των ΤΕΙ, αλλά και η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Όπως επισημαίνεται, η αναβάθμιση του ρόλο του γραμματέα είναι τόσο μεγάλη, ώστε να ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας δύο πυλώνων εξουσίας μέσα στα Ιδρύματα. Από τη μία θα είναι η εκλεγμένη διοίκηση και από την άλλη ο γενικός γραμματέας, ο οποίος θα έχει πλήθος αρμοδιοτήτων και εξουσιών.
Είναι ενδεικτικό ότι καμία τροποποίηση κωδικού δαπανών στα Ιδρύματα δεν θα είναι εφικτή χωρίς τη σχετική εισήγηση του γραμματέα, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται ως ελέγχων της οικονομικής διαχείρισης, αλλά και ως ελεγχόμενος.
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η Σύγκλητος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, το πανεπιστήμιο οφείλει να υπηρετεί το γραμματέα και όχι ο γραμματέας το πανεπιστήμιο.
Επειδή θεωρείται επιβεβλημένη η ύπαρξη μιας μεταβατικής περιόδου, κατά την οποία η επιλογή του γενικού γραμματέα να γίνει με το παλιό σύστημα και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να λάβει υπόψη τις ενστάσεις τόσο των προέδρων των ΤΕΙ, όσο και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, και να αναστείλει την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην εκχώρηση υπεραρμοδιοτήτων και υπερεξουσιών στον γενικό γραμματέα των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης