Αντίθεση Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου στον διαγωνισμό ενεργών τίτλων για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Αριθμός πρωτ: 6980
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Αντίθεση Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου στον διαγωνισμό ενεργών τίτλων για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η προκήρυξη από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. του διαγωνισμού για την ανάθεση των μελετών των ενεργών τίτλων του Εθνικού Κτηματολογίου, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του τεχνικού κόσμου της χώρας. Σε ψήφισμα της έκτακτης Γ.Σ. του Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου εκφράζεται η αντίθεση των μελών του Συνδέσμου σε έναν διαγωνισμό, ο οποίος επιχειρεί τη διάσπαση της κτηματογράφησης σε δύο φάσεις, με αβέβαιη τη δεύτερη και δημιουργεί, σύμφωνα με τα Γραφεία Μελετών και μέλη του Συνδέσμου, πλήθος προβλημάτων.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων τονίζονται τα εξής: με την μεθοδολογία των δύο ανεξάρτητων φάσεων, γίνεται άσκοπη επανάληψη εργασιών, με σημαντικό κόστος και ταλαιπωρία των ιδιοκτητών. Επισημαίνεται επίσης ότι είναι ανεπαρκής ο χρόνος για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, γεγονός που θα οδηγήσει σε βέβαιη παράταση και αναστάτωση. Παράλληλα, δεν λαμβάνεται υπόψη η συγκρότηση του μελετητικού δυναμικού της χώρας στον προσδιορισμό των συμβάσεων προς ανάθεση, με συνέπεια μεγάλο τμήμα του να μένει αναξιοποίητο. Ο Σύνδεσμος παρατηρεί επίσης ότι υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία της προεκτιμώμενης αμοιβής από το πραγματικό κόστος του έργου, γεγονός που συνιστά απαγορευτικό παράγοντα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Επειδή οι αιτιάσεις του Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου είναι τεκμηριωμένες και εκφράζουν την ευρύτερη αντίθεση των τεχνικών επιστημόνων στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό.
Επειδή εκφράζονται φόβοι ότι τυχόν ανάθεση του έργου με τον διαγωνισμό θα οδηγήσει σε αδυναμία ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου στις υπό κτηματογράφηση περιοχές,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν, με δεδομένο ότι το Υπουργείο είναι μοναδικός μέτοχος της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., προτίθεται να παρέμβει για να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να προχωρήσει στην προκήρυξη ενιαίων μελετών κτηματογράφησης, όπως ζητά ο Σύνδεσμος Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης