Αντιδράσεις αποφοίτων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη δημιουργία πτυχιούχων «δύο ταχυτήτων»

Αριθμός πρωτ: 5610
Ημερομηνία κατάθεσης:3/2/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αντιδράσεις αποφοίτων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη δημιουργία πτυχιούχων «δύο ταχυτήτων».

Με παλαιότερες Ερωτήσεις, και πιο πρόσφατη την 2802/28-7-09, που έχει μείνει αναπάντητη, επισημαινόταν η κατάφωρη αδικία που υφίστανται οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εξαιτίας της μη κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να μην έχουν δικαίωμα ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και ειδικότερα στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.
Οι κατά καιρούς απαντήσεις της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου χαρακτηρίζονταν από αοριστία, καθώς απέφευγε να πάρει σαφή θέση στο ζήτημα της δυνατότητας ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη στιγμή που είναι δυνατό να προχωρήσει στην κατοχύρωση αυτή.
Επίσης, η λύση που προτείνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα δημιουργήσει αναμφίβολα πτυχιούχους «δύο ταχυτήτων», δηλαδή τους εισαχθέντες πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και τους εισαχθέντες από το έτος αυτό και στο εξής.
Μια τέτοια λύση αποτελεί κατάφωρη αδικία για την πρώτη κατηγορία πτυχιούχων.
Το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης των πτυχιούχων του ίδιου Τμήματος είναι οξύ, τη στιγμή που το ίδιο το Υπουργείο αναγνωρίζει, με βάση προηγούμενες απαντήσεις, ότι ακόμη και μετά τη μετονομασία του Τμήματος το 2003, δεν επήλθε μεταβολή της αποστολής και του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
Επειδή, η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων πρέπει να αποσαφηνιστεί το συντομότερο.
Επειδή, οι απόφοιτοι του εν λόγω Τμήματος διαμαρτύρονται έντονα για τον αποκλεισμό τους από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, πράγμα που αντιτίθεται στο ΠΔ 85/2000 (ΦΕΚ 72/10-3-2000) ίδρυσης του Τμήματος και το οποίο τους ορίζει ως θεωρητικούς-ιστορικούς της τέχνης και καθηγητές των εικαστικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Επειδή, επιπλέον, η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) δεν κάνει δεκτές αιτήσεις εισαγωγής των αποφοίτων του συγκεκριμένου Τμήματος, με την αιτιολογία ότι δεν βρίσκεται στον κατάλογο των τμημάτων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, γεγονός που τους φέρνει σε αδιέξοδο, αφού όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται η παιδαγωγική τους επάρκεια (που κανονικά θα έπρεπε εξαιτίας του προγράμματος σπουδών) αλλά δεν τους δίνεται καν η δυνατότητα απόκτησής της μέσω της ΑΣΠΑΙΤΕ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να ρυθμίσει το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας και της δυνατότητας ένταξης στον κλάδο ΠΕ08, όλων των αποφοίτων του τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, χωρίς να προχωρήσει σε διάκριση με βάση το έτος εισαγωγής, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

2 thoughts on “Αντιδράσεις αποφοίτων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη δημιουργία πτυχιούχων «δύο ταχυτήτων»”

  1. κ.Στρατάκη υπήρξε απάντηση από την υπουργό στο ερώτημά σας?
    Με εκτίμηση
    Διαμαντής Σταγγίδης

Comments are closed.