Αντιδράσεις για τις εκ νέου αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Αριθμός πρωτ: 986
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αντιδράσεις για τις εκ νέου αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Για επικείμενες νέες μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, της τάξης του 22%, κάνουν λόγο δημοσιεύματα του Τύπου, γεγονός που έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων και δυσαρέσκεια στους καταναλωτές.
Ειδικότερα αναμένεται αύξηση, λόγω της επιβολής ρήτρας καυσίμων στα τιμολόγια της ΔΕΗ, όπως προβλέπεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες.
Επειδή, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, «βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τον προσδιορισμό του μακροχρόνιου κόστους παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και την ενσωμάτωση σε αυτό των μεταβολών των διεθνών τιμών καυσίμων, στο πλαίσιο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του τομέα μέσω της εισαγωγής αποτελεσματικών τιμολογίων, τόσο στο επίπεδο της χρήσης των δικτύων όσο και σε αυτό της λιανικής αγοράς ενέργειας».
Επειδή οι συνεχείς αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου θα προκαλέσουν ραγδαίες αυξήσεις τιμών τόσο στο ηλεκτρικό ρεύμα όσο και συνεπακολουθούμενες ανατιμήσεις αγαθών και υπηρεσιών.
Επειδή η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών δυσανασχετεί έντονα, καθώς βλέπει το μηνιαίο εισόδημά της να μην επαρκεί για την πληρωμή των λογαριασμών που διαρκώς ανατιμούνται και αυξάνουν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να πάρει μέτρα προκειμένου να μην επιβαρυνθούν σε καμία περίπτωση οι καταναλωτές με νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, για τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο, γεγονός που θα επιφέρει περαιτέρω συρρίκνωση του εισοδήματός τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ