Αντιμετώπιση μαθητικής διαρροής στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 1303
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση μαθητικής διαρροής στην Κρήτη.

Επιτακτική είναι η ανάγκη αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής και ιδιαίτερα στην Κρήτη, η οποία σύμφωνα με παλαιότερα στατιστικά στοιχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις.
Όπως κατέδειξε σχετική ενημερωτική εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν έξι Γυμνάσια του Νομού, οι μαθητές που παρουσιάζουν υψηλή πιθανότητα εγκατάλειψης του σχολείου, αν και διαθέτουν ικανότητες και δεν υστερούν έναντι των άλλων συμμαθητών τους, επειδή εκφράζουν μια άρνηση ως προς το υφιστάμενο πλαίσιο με αποτέλεσμα αργά ή γρήγορα να εγκαταλείπουν το σχολείο.
Επειδή, όπως επισημάνθηκε, έχει μεγάλη σημασία το εκπαιδευτικό σύστημα να μπορέσει να συγκρατήσει και να εντάξει τους μαθητές αυτούς στο σχολικό πλαίσιο.
Επειδή, όπως και παλαιότερα έχω επισημάνει, είναι αναγκαίο να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου να μπορούν χωρίς εξαιρέσεις όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες να τελειώνουν το σχολείο τους.
Επειδή η Κρήτη μαζί με τα άλλα μέρη της χώρας μας, που έχουν υψηλά ποσοστά μαθητικής διαρροής, παρουσιάζει εκ των πραγμάτων κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως είναι ο νησιωτικός χαρακτήρας κ.λ.π

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μαθητική διαρροή στο νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ