Αντιμετώπιση προβλήματος λειψυδρίας στον Δήμο Βιάννου

Αριθμός πρωτ: 6055
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση προβλήματος λειψυδρίας στον Δήμο Βιάννου

Σε πρόσφατη επιστολή του, ο Δήμαρχος Βιάννου εκθέτει αναλυτικά το σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή, λόγω της έλλειψης επαρκούς ποσότητας νερού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης.
Όπως τονίζεται, απαιτείται να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν άμεσα οι απαραίτητες υποδομές στην περιοχή, με δεδομένη τη μεγέθυνση του προβλήματος τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να προχωρήσει η κατασκευή των φραγμάτων Αμιρών και Καλαμίου, και γι’ αυτό το σκοπό απαιτείται ένα ποσό της τάξης των 60.000 ευρώ για συμπληρωματική μελέτη και για επικαιροποίηση των ήδη υπαρχουσών.
Επίσης, ενόψει τού ότι ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής εκτιμάται περίπου στα 10 εκατομμύρια κυβικά, πρέπει να γίνει σχεδιασμός ώστε οι λιμνοδεξαμενές και τα φράγματα να τον εμπλουτίζουν και να μην κινδυνεύουν οι ήδη υπάρχουσες γεωτρήσεις. Από την άλλη, χρειάζεται να γίνει επιπλέον ανόρυξη έξι (6) γεωτρήσεων, που θα καλύψει τις ανάγκες των αγροτών για άρδευση.
Επειδή η ανάγκη αντιμετώπισης της έλλειψης νερού στον Δήμο Βιάννου είναι επιτακτική και χρειάζεται να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται και πότε να προχωρήσει στην υλοποίηση των αιτημάτων της δημοτικής αρχής και των κατοίκων της Βιάννου, για τη χρηματοδότηση των μελετών των φραγμάτων Αμιρών και Καλαμίου, για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων και για την αξιοποίηση των λιμνοδεξαμενών και φραγμάτων για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα λειψυδρίας της περιοχής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης