Αντιμετώπιση της καταστροφής των φοινικοειδών της Κρήτης από το έντομο Rhynchophorus Ferrugineus

Αριθμός πρωτ: 10638
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση της καταστροφής των φοινικοειδών της Κρήτης από το έντομο Rhynchophorus Ferrugineus.

Με επανειλημμένες ερωτήσεις μου έχω επισημάνει το φαινόμενο της καταστροφής των φοινικοειδών της Κρήτης από το έντομο Rhynchophorus Ferrugineus είναι ιδιαίτερα έντονο και το θέμα που προκαλεί ο αργός θάνατος των φοινίκων είναι δυσάρεστο.
Επειδή το Υπ.Εσωτερικών, σύμφωνα με την απάντηση στην 4771/26-2-07 ερώτησή μου για το θέμα, αρνείται να αναλάβει πρωτοβουλία, δηλώνοντας αναμόδιο και μεταθέτοντας την ευθύνη στο Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης.
Επειδή στην απάντηση της 3560/25-01-07 Ερώτησής μου, αναγνωρίζεται ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος καταπολέμησης του εντόμου Rhynchophorus Ferrugineus είναι η κοπή όλων των προσβεβλημένων φοινικόδεντρων από τη βάση και η καταστροφή τους, ενώ με το υπ΄αριθμ. 115094/19-01-07 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Προστασίας του Υπουργείου δίνονται και οι σχετικές οδηγίες.
Επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς μεταξύ άλλων απαιτούνται κατάλληλοι χώροι, μηχανήματα και πολλές εργατοώρες και πρέπει να ενισχυθούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις για την έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος.
Επειδή με έγγραφο του Δήμου Μαλίων του Νομού Ηρακλείου επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η επιδείνωση του προβλήματος και η αναγκαιότητα λήψης μέτρων και δεν έχει δοθεί απάντηση στην πρόσφατη Ερώτησή μου 9497/6-11-08,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο της καταστροφής των φοινικοειδών από το συγκεκριμένο έντομο, αφού μετά από τόσους μήνες οι προσβολές συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς, που σημαίνει οτι τα ήδη ληφθέντα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά.
2) Εαν προτίθενται να αναλάβουν να ενεργοποιήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες ή να χρηματοδοτήσουν με τις αναγκαίες πιστώσεις τους ΟΤΑ για να προχωρήσουν στην αγορά ειδικού μηχανήματος και στη συγκρότηση συνεργείων για εκρίζωση, κοπή και κάψιμο των προσβεβλημένων φοινικόδενδρων, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά ο κίνδυνος εξάπλωσης σε άλλα φοινικοειδή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης