Αντιμετώπιση των κρουσμάτων εκτεταμένης χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία κατά την ώρα διδασκαλίας

Αριθμός πρωτ: 1175
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/11/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΒΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση των κρουσμάτων εκτεταμένης χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία κατά την ώρα διδασκαλίας.

Σύμφωνα με πληθώρα καταγγελιών από γονείς και καθηγητές παρατηρείται εκτεταμένη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, ακόμα και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Επειδή παρά τις επανειλημμένες συστάσεις των καθηγητών αλλά και των κλασικών απαγορεύσεων που συστήνονται στους μαθητές δεν έχει καταστεί δυνατός ο περιορισμός και πολύ περισσότερο η απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων μέσα στις αίθουσες.
Επειδή κρίνεται επιβεβλημένη η αξιοποίηση της τεχνολογίας προκειμένου να καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολές, όπου υπάρχει πρόβλημα, να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και να τοποθετηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας μηχανισμοί παρεμπόδισης της επικοινωνίας για να μην διαταράσσεται η προσοχή των μαθητών και σπαταλιέται πολύτιμος χρόνος σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο Ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ