Αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων και του κινδύνου απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας

Αριθμός πρωτ: 3657
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων και του κινδύνου απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, και πιο πρόσφατα με την 18921/8-5-09, έχω αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις, εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, γεγονός που τις έχει οδηγήσει στον οικονομικό μαρασμό, τη μείωση προσωπικού ή και το λουκέτο.
Την κατάσταση αυτή επιβεβαιώνει έρευνα που διεξήγαγε εταιρεία δημοσκοπήσεων για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος.
Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιοποίησε η ΓΣΕΒΕΕ, οι χαμένες και επισφαλείς θέσεις εργασίας από την αρχή του έτους ανέρχονται σε 200 χιλιάδες. Επιπλέον, από την έρευνα προκύπτει ότι σε 7 νομούς της χώρας η ψαλίδα μεταξύ κλεισίματος και ανοίγματος επιχειρηματικής δραστηριότητας μικραίνει, λόγω της αύξησης των λουκέτων.
Περαιτέρω, είναι εξαιρετικά ανησυχητική η σοβαρή μείωση της ζήτησης, και τούτο παρά τη σταθερότητα ή και τη μείωση των τιμών των προϊόντων, καθώς και η πανθομολογούμενη έλλειψη ρευστότητας, η οποία πλήττει ιδιαιτέρως αυτήν την κατηγορία επιχειρήσεων.
Επειδή είναι βέβαιο ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, μέχρι το τέλος του χρόνου 90 με 100 χιλιάδες θέσεις εργασίας θα βρεθούν σε επισφάλεια, όπως επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ.
Επειδή σημαντικό ρόλο στην όξυνση του προβλήματος, σύμφωνα με τους ίδιους τους επιχειρηματίες, παίζει το ίδιο το κράτος, λόγω της λεγόμενης «κρατικής ακρίβειας» (λογαριασμοί ΔΕΗ, τέλη, κλπ.), η οποία συμβάλλει στην αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και λόγω του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες δημιουργούν αντικίνητρα για την πρόσληψη νέου προσωπικού.
Επειδή η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει επίσης ότι τα χρήματα μέσω του ΤΕΜΠΜΕ είναι απολύτως ανεπαρκή για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να λάβουν υπόψη τα πορίσματα της έρευνας που διεξήγαγε η ΓΣΕΒΕΕ και να προχωρήσουν στη λήψη των μέτρων που είναι αναγκαία για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την αύξηση της ζήτησης των προϊόντων αλλά και για την καταπολέμηση της ανεργίας που μαστίζει τις μικρές επιχειρήσεις.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης