Αντιπαιδαγωγικό και αντικοινωνικό το νομοσχέδιο για την ειδική αγωγή σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς

Αριθμός πρωτ: 12155
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αντιπαιδαγωγικό και αντικοινωνικό το νομοσχέδιο για την ειδική αγωγή σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς.

Ως αντιπαιδαγωγικό και αντικοινωνικό χαρακτηρίζεται το Νομοσχέδιο για την Ειδική Αγωγή από τους εκπαιδευτικούς, αφού δεν δίνει λύσεις και δεν την στηρίζει οικονομικά με αυξημένα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, το Νομοσχέδιο δε διασφαλίζει τις απαιτούμενες υποδομές και τους διορισμούς μόνιμου προσωπικού, ενώ δεν προβλέπει την καταγραφή των παιδιών με ειδικές ανάγκες ώστε να εντάσσονται άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και τη δωρεάν παροχή όλων των απαραίτητων τεχνικών βοηθημάτων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και αποκατάστασης των παιδιών με αναπηρίες.
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου να μην παρατηρείται μαζική εγγραφή στα «κανονικά» σχολεία για να αποδειχθεί η ενσωμάτωση και η δήθεν κοινωνικοποίηση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στοχεύοντας επί της ουσίας στη μείωση των δαπανών του εκπαιδευτικού συστήματος.
Επειδή ο Συνήγορος του Πολίτη, αναφερόμενος στο προωθούμενο σχέδιο νόμου, υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης συνεκτικών διοικητικών μέτρων και την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και να συνυπάρχουν λειτουργικά.
Επειδή και με την 10495/15-4-08 Ερώτησή μου, στην οποία δεν έχω λάβει απάντηση μέχρι σήμερα, είχα επισημάνει τις θέσεις και τις προτάσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου «Δομ. Θεοτοκόπουλος», σύμφωνα με τις οποίες το νομοσχέδιο για την Ειδική Αγωγή, θα πρέπει να μεριμνά για την άμεση πρόσληψη ειδικών εκπαιδευτικών, ειδικού υποστηρικτικού προσωπικού αλλά και την εξασφάλιση των υποδομών που θα παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση στα ΑΜΕΑ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών αλλά και του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με το προωθούμενο νομοσχέδιο για την Ειδική Αγωγή και να προβεί στην εκ νέου κατάρτισή του σύμφωνα με τις προτάσεις τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης