Αντισυνταγματική η άρνηση του Υπουργείου στους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων να έχουν πρόσβαση στα γραπτά τους

Αριθμός πρωτ: 311
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αντισυνταγματική η άρνηση του Υπουργείου στους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων να έχουν πρόσβαση στα γραπτά τους.

Η άρνηση του Υπουργείου προς τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων να έχουν πρόσβαση στα γραπτά τους, είτε απλά να τα δουν, είτε να λάβουν αντίγραφο προκειμένου να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, κρίνεται αντισυνταγματική, αφού δικαστική εισήγηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας στηρίζει το δικαίωμα πρόσβασης των υποψηφίων στα γραπτά τους, τόσο στο Σύνταγμα όσο και στην αρχή της διαφάνειας της διοικητικής δράσης.
Ο πρόσφατος Νόμος 3475/06 του Υπουργείου που υπαγορεύει την απόλυτη απαγόρευση πρόσβασης των υποψηφίων στα γραπτά τους αντίκειται στην υποχρέωση του κράτους για διαφάνεια, καθώς και στις συνταγματικές διατάξεις που αφορούν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας , το δικαίωμα της πληροφόρησης και έκφρασης, το δικαίωμα της έννομης προστασίας των πολιτών από τα δικαστήρια , την υποχρέωση του κράτους να δίνει πληροφορίες και έγγραφα που ζητούν οι πολίτες.
Επειδή η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ) στη γνωμοδότησή της δικαιώνει τους μαθητές που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα μετά την τρίχρονη διαμάχη με το Υπουργείο για το δικαίωμα της πρόσβασης στα γραπτά τους, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει αποδεκτή και αυτή η απόφαση από το Υπουργείο.
Επειδή η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκειμένου να διευκρινιστεί εάν και κατά πόσο τα γραπτά των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων αποτελούν αρχείο, προκειμένου να επιτρέπεται η παρέμβαση της Αρχής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν πρόκειται να κάνει δεκτές τις γνωμοδοτήσεις τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που δικαιώνουν τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων να έχουν πρόσβαση στα γραπτά τους και σε αντίθετη περίπτωση τι πρόκειται να πράξει εφόσον δικαιωθούν και στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης