Αντισυνταγματική η δημιουργία του ΕΤΑΤ

Αριθμός πρωτ: 2021
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αντισυνταγματική η δημιουργία του ΕΤΑΤ.

Το εφετείο Αθηνών με την αριθμό 4009/09 απόφασή του απέρριψε την έφεση της διοίκησης της εμπορικής τράπεζας, και την πρόσθετη παρέμβαση του δημοσίου, με την οποία ζητούσε την ανάκληση της αριθμό 118/08 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σύμφωνα με την απόφαση 118/08 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών είχαν θεωρηθεί ως αντισυνταγματικές οι βασικές διατάξεις των Νόμων 3371/05 και 3455/06 που αφορούν στην ένταξη των ασφαλισμένων στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), στο οποίο συμπεριλήφθηκε και το Ταμείο Επικουρικής Σύνταξης Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας(ΤΕΑΠΕΤΕ), καθώς και στο διαχωρισμό παλαιών και νέων ασφαλισμένων.
Επειδή, για το ίδιο θέμα έχει απευθυνθεί σύσταση προς το ελληνικό δημόσιο από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.
Επειδή, σύμφωνα με την απόφαση των δικαστηρίων τα ασφαλιστικά ταμεία των τραπεζοϋπαλλήλων που διαλύθηκαν αποτελούσαν προϊόν συλλογικών συμβάσεων τις οποίες, σύμφωνα με την ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ) συστηματικά, με τη βοήθεια και της κυβέρνησης, οι τράπεζες αγνοούν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κα.Υπουργός:
Εάν προτίθεται, σεβόμενη τις δικαστικές αποφάσεις, να αναθεωρήσει τις επίμαχες διατάξεις των νόμων 3371/05 και 3455/06 οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές προκειμένου να συμβάλλει στην συνολική επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος των εργαζομένων στις τράπεζες.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης