Ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά εμπόδια για τους νέους αγρότες στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 7967
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά εμπόδια για τους νέους αγρότες στη χώρα μας.

Η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στη χώρα μας όσον αφορά τους νέους αγρότες είναι τραγική, αφού η γραφειοκρατία, οι χρονοβόρες διαδικασίες αλλά και η αδιαφορία των αρμοδίων είναι καταδικαστική για την οποιαδήποτε προσπάθεια συντελείται από την πλευρά των αγροτών.
Την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα το ποσοστό των νέων αγροτών είναι υψηλότερο του μέσου κοινοτικού όρου (Ελλάδα 10,5% μ.ο Ε.Ε 8,7%) και υπάρχει το έμπρακτο ενδιαφέρον των νέων να επενδύσουν στη νέα μορφή γεωργίας που θέλει και χρειάζεται η χώρα μας, οι αρμόδιες υπηρεσίες όχι μόνο δεν είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή, αλλά με τις χρονοβόρες διαδικασίες και την αδιαφορία οδηγούν τους νέους αγρότες να εγκαταλείψουν τις προσπάθειές τους.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Νέων Αγροτών, από τους 15.000 νέους αγρότες που εντάχθηκαν στα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ μέσα σε μια διετία, περισσότεροι από τους μισούς ή έχουν σοβαρό επιχειρηματικό πρόβλημα ή έχουν εγκαταλείψει.
Επειδή πολλοί νέοι αγρότες στο Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη γενικότερα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από τις χρονοβόρες διαδικασίες και την αδιαφορία της Πολιτείας προκειμένου οι χρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων στα οποία είχαν ενταχθεί να γίνουν άμεσα και να μην βρεθούν αντιμέτωποι ακόμα και με ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να γίνεται ορθολογικότερη διαχείριση των προγραμμάτων των νέων αγροτών, ώστε να μην υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες είναι αποτρεπτικές για την συνέχιση του αγροτικού επαγγέλματος στη χώρα μας, μένοντας αναξιοποίητο το δυναμικό των νέων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης